måndag, december 15, 2008

risken att bli sjuk minskar...

Idag presenterar Sveriges Kommuner och landsting en studie av förekomsten av vårdrelaterade infektioner på vårs sjukhus. Nationellt kan man konstatera att det varierar oerhört mycket med ganska bekymmersamma siffror i Jämtland och Stockholm, medan Halland återigen har bra resultat. Barometern redovisar i en artikel att i Kalmar län är det Oskarshamns sjukhus som har lägst nivå på antalet vårdrelaterade infektioner. Det är bra, men det finns mer att göra. Varje individ som blir sjuk av att vara på sjukhuset är en för mycket och ser man till resultaten så har länssjukhuset en hel de kvar att göra för att minska riskerna för patienterna.

Landstingen driver ju nu en gemensam kampanj för att fram till 2010 halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Men ska riskerna minska ytterligare måste vårdhygienen i den kommunala hälso- sjukvården och hemtjänsten bli bättre. Där har vi en spridning av infektioner som inte heller är acceptabel. Primärkommunerna måste nu ta på sig samma uppgift som landstinget att genom systematiskt arbete minska riskerna genom att höja nivån på vårdhygienen. Det skulle ge oss en mänskligare och bättre kommunal omvårdnad till lägre kostnad. Det är en bra kombination!

Inga kommentarer: