torsdag, december 25, 2008

Bra inspel av Kenneth J

I dag på Dagen Eko presenterar Kenneth Johansson idéer och förslag på att regeringen bör öka ambitionerna vad gäller regelminskningar till att också gälla sjukvården inte enbart företagen. Det är jättebra, dokumentationskraven och pappersarbetet i sjukvården har ökat under senare år och stjäler tid från patientarbetet. Det är en stor fördel om socialstyrelsen får i uppdrag att rensa i sitt regelverk så att man minskar byråkratin samtidigt måste vi ute i landstingen öka våra insatser för att minska byråkratitrycket. Men det finns ett viktigt memento, det finns ett behov som man inte får ge avkall på. Det är arbetet med att öka kvaliteten i vården och ett viktigt led i detta är arbetet med olika slag av kvalitetsregister. Det arbetet måste fortsätta, men måste göras så smart att det inte ökar kraven på särskilda arbetsinsatser utan integreras i det vardagliga journalarbetet på vårdenheterna. Dör har vi lite kvar att göra för att de digitala systemen ska fungera enkelt och förenklade för vårdarbetet.
Uppenbarligen finns det uppgifter kvar att göra efter julledigheten, men nu återgår kah till juldagsvilandet!

Inga kommentarer: