onsdag, december 31, 2008

Året är dött - leve året!

För att travestera ett annat uttryck kan man skriva som ovan. Idag är en lite underlig dag, ett år tar slut, med alla sina berättelser och upplevelser, samtidigt skapas förhoppningar på något nytt som ett nytt kalenderår ska ge. Sanningen är ju den att de händer inget magiskt denna natt, det är bara vi människor som försöker skapa oss ett tillfälle att starta om. Gott är väl det.

Så låt oss tillsammans skapa ett bättre år under 2009, det är det bästa vi kan göra. Låt oss frejdigt debattera och diskutera för att de bästa idéerna ska vinna kraft. Min största förhoppning till 2009 är att Sverige ska kunna bidra till att vi får ett nytt klimatavtal som begränsar uppvärmningen. Det är det bästa bidrag vi kan ge till framtiden!

Gott Nytt År!

1 kommentar:

Anonym sa...

Gott nytt år Christer önskar Elisabeth och Leif T