måndag, december 29, 2008

att skapa nyheter... knäcker trovärdigheten

Det är en allt vanligare företeelse att olika medier försöker skapa sina egna nyheter med allehanda opinionsundersökningar. Idag har SR ekot och SR Kalmar gjort nyhet på att man gjort en opinionsundersökning om vad allianspartiernas politiker tycker om regeringens politik och då särskilt åtgärderna på arbetsmarknadsområdet. SR Kalmar generaliserar vilt och säger att det är var fjärde allianspolitiker i Kalmar län som tycker att regeringen sköt frågan om a-kassan dåligt. Jag blev lite förvånad över det påståendet eftersom det uttalande ställde kravet att man intervjuat alla allianspolitiker i länet. Men det visar sig att det har man inte gjort. SR ekot har skickat en enkät till allianspartiernas avdelningsordförande ( lite över 1000 personer) och ställt frågorn. I Kalmar län torde det bli ett urval på ca 50-70 personer och sedan har lite över 60% svarat på detta. Det betyder att på ett urval av 30-35 personer vågar Radio Kalmar påstå att 25% av allianspolitikerna i länet är kritiska till regeringen. Om de hade någon statistisk kunskap så skulle de veta att man kan inte göra det påstående på det begränsade underlaget.
Har man verkligen så här dåliga statistiska kunskaper på Radio Kalmar eller fanns det någon annan agenda som gjorde att man struntade i relevansen och bristerna i underlaget och drog helt vilda slutsatser oavsett trovärdigheten? Jag vet inte, men dessa nyhetsmediers trovärdighet får sig en allvarlig knäck när man skapar egna nyheter med så begränsat underlag!

Vad gäller frågan om regeringens arbete så är det säkert så att man oavsett parti och regering alltid kan hitta dem som tycker att man kan göra bättre ifrån sig... annars är man inte mycket till politiker! Politik är att alltid leva med både lyckade insatser och mindre lyckade insatser eftersom verkligheten alldrig är så enkel att hantera som i värderingar, principer och program. Därför kan det alltid bli bättre!

Inga kommentarer: