tisdag, december 30, 2008

framtiden avslöjas i två barns död eller

I dag har det berättats i olika medier (DN, SvD m fl) hur två nyfödda barn smittats av en resistent bakterie och att de i sin tur innan de avled smittats andra. Det som hände dessa barn och deras familj är ett av våra största hot mot liv och hälsa. Det var en mycket stor mänsklig framgång när antibiotikan utvecklades. Den har räddat tusentals människor från att dö i förtid. Men vi har i sjukvården i Sverige men ännu mer internationellt misshushållat med denna behandling så att vi har skapat resistenta bakterier. Det kommer nu alltfler fall där människor smittas och det blir allt svårare att behandla dem. Om vi inte lyckas hitta ny motmedel som kan ersätta antibiotika så står vi inför en stor förändring av sjukvården som är mycket svår att överblicka. I avvaktan på att vi via forskning kan finna andra vägar måste användningen av antibiotika bli annorlunda - mer restriktiv - och vi måste i sjukvården och exempelvis äldreomsorgen så långt det går undvika att sprida olika slag av infektioner som kan leda till behov av antibiotika behandling. Bara genom bättre hygien kan vi starkt minska riskerna för olika slag av infektioner. Händelsen i Stockholm illustrerar att det är viktigt att något görs så vi minimerar risken för fler tragiska händelser som den i Stockholm.

Inga kommentarer: