fredag, december 26, 2008

kärnkraftens vara eller icke...

Det är märkligt i helgtider dyker det alltid upp allehanda små utspel som inte annars skulle få rum i den vanliga nyhetsjakten. I ekot på Sveriges radio och på dn;s websida dyker det nu upp frågan om Centerpartiets syn på kärnkraften och att partiet skulle vara "kluvet".... i frågan. Det krävdes nog att det var kärnkraftfrågan för att en vanlig avdelningsordförande i en av Centerpartiets många avdelningar skulle bli stor nyhet hos SR ekot.
Det historiska perspektivet är ju sådant att även om jag tillhör dem som aktiverade mig i Centerpartiet för dess motstånd mot kärnkraften och var mycket aktiv i linje 3 så är det ett historiskt faktum att kärnkraften blev aldrig avvecklad. Istället byggdes sossar med stöd av andra fast Sverige i ett stort kärnkraftsberoende. Det har ju gjort att avvecklingsdiskussionen nu bara kan handla om hur länge existerande kärnkraft är tekniskt säker. Det måste styra avvecklingen av nuvarande reaktorer.

Men det som idag spelas upp i media är frågan om vi ånyo som land ska bygga fast oss i en energikälla som binder mänskliga resurser i 1000-tals år och utsätter människor i kommande generationer för ännu mer risker än de vi redan skapat. Den lättsinnige kan då säga att vi har ju redan avfallet så lite mer kan väl inte spela någon roll. Men min mening är att frågan är om vi ska göra om samma misstag två gånger under en generation?? Det är vore ansvarslöst. Nu är utmaningen att bygga nya energikällor som är långsiktig hållbara och som förnyas. Därför kan det inte vara klok Centerpolitik att byta fot och var för en ny utbyggnad av kärnkraften. Vår energipolitik måste nu, liksom tidigare hämta sin grund i förnyelsen och hållbarhetens tänk inte i industrisamhällets förbrukningslusta. Jag ser gärna fram emot en ny energidebatt inom Centerpartiet, en som blir mindre fastlåst och domedagsorienterad och mer fokuserad på vad som skapar möjligheter både politiskt och ger utvecklingsmöjligheter för Sverige. Min övertygelse är att det ligger i förnybar energi inte i förbrukningsenergi....

Inga kommentarer: