torsdag, december 18, 2008

Är glaset värt lika mycket som fordonsindustrin

Samtidigt som debatten i landet går hög om krisen i fordonsindustrin har det blivit alltmer tydligt att glasindustrin och det stora företaget Orrefors Kosta Boda har det väldigt besvärligt. Det framstår nu som om hela glasriket är i fara, i varje fall om man får tro Smålandsnytt och Barometern ikväll. På något annat sätt kan man inte tolka Landshövdingens brev till regeringen med en vädjan om friska pengar och lånegarantier. Orrefors Kosta Boda är inte enbart arbetsplats för ett antal hundra glasarbetare, det är också kärnan i den växande och ekonomiskt alltmer betydelsefulla besöksnäring som Glasriket utgör i sydöstra Sverige. Det vore katastrofalt om företaget skulle gå under eller krympa till något litet miniföretag med enbart varumärken. Det drabbar inte enbart dem som arbetar på företaget utan en stor näringsväv runt om i regionen. Därför krävs det stor kreativitet från både ägaren New Wave group och samhället för att finna en strategi för att stabilisera verksamheten. Dock är det så att ägarskapet är ett stort ansvar och i det ingår att ta både vinster och förluster. Därför kan inte det bara handla om att samhället med stat och kommuner ska göra insatser, det förutsätter ett ännu större ansvarstagande frå ägarna till Orrefors Kosta Boda. Landshövdingens brev är en allvarligt signal hoppas det kan bli starten på en förändring till det bättre, där även regeringen engagerar sig för att möjliggöra detta. Glasindustrin är relativt sett lika viktig som fordonsindustin, hoppas regeringen förstår det!

2 kommentarer:

Nils Dacke sa...

NWG gruppen har en urusel balansräkning som bara räddats av en slapp revision hittills. Nu när pengarna håller på att ta slut så kommer en kontrollbalansräkning att göra bolaget helt under isen.

De är bortom all räddning. Inse det och det måste finnas realism i affärsprojekt annars skulle man ju kunna bygga 5:th street i Emmaboda och låtsas att man är på Manhattan ;)

Anonym sa...

Torsten Jansson har varit här på Gotland och berättad hur man gör.

Tyvärr så vart många impade.

Fly