måndag, oktober 06, 2008

Öppna jämförelser

Idag är det en stor dag för alla oss som tror på att kunskap leder till utveckling! På förmiddagen har de sk öppna jämförelserna för sjukvården i landet redovisats. De visar på att de medicinska resultaten i landet blir bättre, men också att landsting och verksamheter använder materialet för att bli bättre. Helt enligt intentionerna!
Vårt eget län klara sig fortsatt utmärkt när det gäller ekonomi och tillgänglighet. De medicinska resultaten är varierande och det finns fortsatta svagheter inom förlossning, stroke och hjärt sjukvård. Det manar till fortsatt arbete, även om saker redan skett.
Ett bevis för hur viktigt detta utvecklingsarbete är fick vi på morgonen när socialstyrelsen meddelande sina beslut i Lex maria anmälningar som gällde två ytterligare fall på förlossning i kalmar. Där har vidtagits åtgärder och en handlingsplan satts i verket. Men denna process visar på att sjukvården måste bli ett ännu mer av lärande system och självgranskande, först då kommer det bli ännu högre kvalitet på sjukvården och lex maria anmälningarna betydligt färre.

Inga kommentarer: