torsdag, oktober 30, 2008

Lars tackar för sig!

Igår berättade Lars Hamrin att offentligt att han slutar med landstingspolitiken. Han är på allianssidan tillsammans med Anders Andersson den mest rutinerade politikern. Han har en gedigen kunskap om landstinget och en tydlig idé om varför han har varit och är politiker - för värderingarna och medborgarnas skull! Han har lagt mycket tid på att försöka hitta lösningar för att landstingets insatser på rehabiliteringens område ska bli bättre och ge människor som far illa en möjlighet att komma tillbaka. På förra fullmäktige skulle lasse fört en interpellationsdebatt om denna viktiga fråga tillsammans med ett antal allianskollegor. Men Anders Henriksson valde att blunda för rehabiliteringsfrågorna och talade regeingspolitik istället, gnällde och skällde som vanligt. Det visade på skillnaden mellan politiker - Lars som envist arbetat med rehabiliteringsfrågorna ville lyfta dem igen för att det ska bli bättre för medborgarna. Anders valde retoriken och övertonerna för att försöka ta några billiga debattpoäng. Så olika kan man se på sitt politiska uppdrag. Lasses hjärta för frågorna kommer att saknas när han lämnar i februari.

Inga kommentarer: