torsdag, oktober 09, 2008

mer hälsa för pengarna

Deltar i dag i en hälsoekonomisk konferens som följer upp den satsning på använda förebyggande insatser och icke farmakologiska insatser för att bryta det som kallas metaboliskt syndrom. Syndromet leder till hjärtkärl sjukdomar, att man har eller håller på att få diabetes, man är överviktigt mm mm.
Vi tror ju alla att det finns bra vetenskapliga underlag för att arbeta med viktminskning, rökavvänjning, motion på recept osv. Men det gör det inte, särskilt inte utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den studie som man nu gjort är inte helt unik, men ovanlig i detta sammanhang eftersom den uppfyller grundläggande vetenskapliga krav och säkerhet. Den går att använda för att säga att det är lönsamt för samhället, sjukvården och den enskilde att istället för att använda konventionella medicinska metoder med mediciner använda livsstilsrådgivning. Och erbjuda stöd och program till den enskilde för att byta livsmönster.

Med detta som grund blir det ännu lättare att argumentera för förebyggande insatser och andra behandlingsmetoder.

Inga kommentarer: