fredag, oktober 10, 2008

patienträttigheter

Om en dryg vecka ska jag delta i en konferens om patienträttigheter. Arrangörer är bl a Handikapprörelsensen samorganisation. Konferensen anordnas troligen med anledning av det upprag som Toivi Heinsoo har att föreslå en förtydligad och förstärkt lagstiftning för patienträttigheter.
Idag har jag ägnat mig åt att förbereda mitt lilla bidrag och bl a sökt på nätet om vad olika aktörer tycker och vad det finns för ställningstaganden. Och det är intressant hur lite det finns!

Om man ser till den svenska diskussionen är det uppenbart att patientens rätt och möjligheter att hävda sig mot sjukvårdsapparaten är inte något som tar stor plats i debatten.Istället är det sjukvårdens finansiering, driftsformer och styrsystem, behov utifrån samhällets perspektiv. Men individens möjligheter är inget som egentligen lyfts fram. Det signalerar något om hur starkt systemperspektivet slagit igenom och att patientens egna beslut och påverkansmöjligheter är inte en stor fråga. Det är sorgligt och bekymmersamt därför det signalerar att när Toivos utredning blir färdig kommer den säkert mötas av systemkritik, dvs skyddet av det politiska och professionella komplexet.

Sedan är det ju så att hela hälso-sjukvårdslagen bygger på ett sätt på en patient rätt - rätten at utifrån sitt behov få vårdbehov tillfredsställt. Man kan ju då skriva att då behövs ju inget mer. Problemet är dock att patienten har inget eller begränsad egen makt att sätta emot, när man exempelvis inte får vård i tid, eller när behandling och bemötande inte är ok. Det gör ju att man hamnar i underläge. Därför är den pågående diskussionen om vårdval också en fråga om patienträttighet, dvs makten för den enskilde ökar att välja bort vårdgivare som inte fungerar. Det sätter press på vårdgivare att möta patienten på ett än bättre sätt annars riskerar man att förlorar denne och resursen till någon annan vårdgivare.

betydelsen av detta kan inte underskattas. Jag fick ett exempel på det idag. En medborgare ringde mig och sa att jag har nyligen flyttat in och jag blev hastigt sjuk och sökte hos min närmsta vårdcentral. Där fick jag beskedet att tyvärr du får ingen tid förrän du har listat dig hos oss. Varvid medborgaren ger beskedet att det kan jag göra bums. Nej var svaret det går inte, först måste du komma hit och lista dig,sedan kan du ringa upp och beställa en tid..... Medborgaren valde en privat vårdgivare som prioriterade vårdbehovet inte landstingets byråkrati. Tack och lov kunde denna medborgaren välja, det är inte alltid man kan det. Därför behövs tydliga patienträttigheter som också ger medborgaren reell makt!

Inga kommentarer: