tisdag, oktober 14, 2008

ödets ironi

Visst är livet fantastiskt ironiskt! Igår jublade världens börser. Wall Street steg tvåsiffrigt. Något man inte gjort sägs det sedan 30-talet... Men vad var det man jublade åt. Jo att det nu står klart att bankerna i europa och till del även i USA kommer att förtatligas. Vi ser nu den störta socialiseringen av det finansiella systemet i världen sedan marknadsekonomin fick ett genomslag. Det jublar börsen åt. Visst är det märkligt ibland!

För det är ju så att det är ett stort underkännande av företagens och företagsledningarnas förmåga att hantera risker och sitt ansvar. Det är ett stort underkännande åt alla de stora pensionsfonder som är dominerande ägare på många håll, vilka har misslyckats med att ställa krav och följa upp och utvärdera. Just nu framstår den offentliga sektorn som ett under av genomskinlighet och kontrollerbarhet, om man undantar den amerikanska ekonomin. För till slut är det ett underkännande av det amerikanska systemet för nationell styrning och ekonomisk politik. Vi har ju i Europa den sk stabilitetsöverenskommelsen som innebär att statskulderna ska begränsas och underskotten i staternas finanser ska vara begränsade osv. Det kan nu konstateras att den finansiella stabiliteten som Europas länder lagt som krav på sig utesluter att USA någonsin skulle kunna bli medlem i EMU och få använda Euro. Förvisso är det världens största ekonomi, men missköter man den länge nog kommer den inte att vara det eller förlorar man kontrollen över den eftersom man har så stora lån att andra bestämmer. Det är stor risk att USA snart är där. Bush åren har maximalt förstärkt dessa år, måtte president valet ändra på det. Viss är det ironiskt att den president som skulle stå för nationell säkerhet har bedrivit en ekonomisk politik som gör att landet nu är mer osäkert än tidigare!

Inga kommentarer: