måndag, oktober 20, 2008

patienträttighetsseminarie

Idag har jag medverkat på ett seminarium om patienträttigheter. Jag skrev om det för ett tag sedan. Toiwo Heinsoo medverkade och berättade om sin utredning. Han berättade dock inte mycket om det han ska presentera i december. Men en sak var tydlig han kommer inte föreslå någon rättighetslag som kan jämföras med LSS eller liknande utan det blir en samling av de olika lagar som reglerar patienternas status. Intressant men inte mycket nytt.
Däremot var Lars Trägårdh - professor i historia - oerhört intressant. Gav ett bredare perspektiv på detta med rättigheter. Han har bott i USA ett stort antal år och gjorde jämförelse med USA. Men problematiserade också det faktum att vi i Sverige har en skydlighets lagstiftning för sjukvårdshuvudmännen. Men ingen kan vidta åtgärder om man inte fullföljer sina skyldigheter. Han har ju tyvärr rätt i det när han exempelvis talade om vårdgarantin.
Det var inte lätt att komma efter honom, vilket jag gjorde. Men det blev en bra diskussion om det faktum att vi i Sverige har ett system fokus, snarare än individ fokus och att det skapar problem för patienten. Jag lyfte också fram att man tidigare under dagen glömt en grupp - professionen... Särskilt läkarna har en särställning och ska man tala om patienträtt kan inte läkarna tänkas bort. Det är i den relationen som patienterna i många fall ska hävda sig.

Det var en mycket intressant dag och jag tror att vi framöver måste tala om hur vi tydliggör och stärker patienternas röst och makt. Jag tror inte det finns ett sätt att göra det, utan man måste använda flera. Vårdvals diskussionen är en sådan där patienterna förfogar över resursen, då kan man ta dem med sig när man inte får en korrekt behandling. Patienten blir viktig för verksamhetens utveckling och överlevnad. Det stärker patienterna. Vidare tror jag att patientnämnderna kan få en starkare roll framöver.

Sammantaget en spännande dag!

Inga kommentarer: