fredag, oktober 24, 2008

fokus på medborgarna

Idag presenterar regeringen förslaget o vårdval. Ett bra förslag! Fokus på att öka patienternas tillgång till primärvård runt om i landet. Bra att regeringen väljer en modell som vuxit fram bland landstingen och som landstingen får fortsätta att utveckla. Enligt förslaget måste landstingen utforma ett vårdvalssystem, men hur det ska fungera avgörs i respektive landsting. Det betyder att vi slår vakt om självstyret i landstingen samtidigt som medborgarna får likvädiga förutsättningar i hela landet. BRA!

Med anlednings av proppen har jag skickat ut följande pressmeddelande som en kommentar:
Pressmeddelande

Ökade möjligheter att få en fast läkarkontakt!

– Idag presenterade regeringen ett förslag som kommer att ge medborgarna tydligare rättigheter, skapa en tillgängligare primärvård och fler läkare till primärvården säger Christer Jonsson (c) vice ordf i landstingsstyrelsen.

När man genomförde en liknande reform i Norge så innebar det att inom ett par år hade över 90 % av befolkningen en fast läkarkontakt och tillgängligheten till primärvården ökade därmed väsentligt. Vi har i Kalmar län en i huvudsak välfungerande primärvård, men det är fortfarande så att närmare 40 % har ingen fast vårdkontakt. Med ett genomförande av vårdval så finns det förutsättningar för att den andelen ska öka betydligt menar Christer.

– Nu är frågan om vänstergänget som styr landstinget ska ta något initiativ för att genomföra reformen i Kalmar län eller om man tänker obstruera och förneka länets invånare denna möjlighet till en utvecklad primärvård. Jag menar att detta är den fråga där Anders Henriksson borde visa handlingskraft och konstruktivt arbeta för en bred överenskommelse i landstinget. Då skulle han visa en ledningsförmåga motsvarande den vi från Allianspartierna hade när vi lade grunden för den breda uppgörelsen om ekonomin under förra mandatperioden avslutar Christer Jonsson (c).


Vi får se om det får genomslag i media i morgon.

Inga kommentarer: