onsdag, februari 22, 2012

Prat - men inga åtgärder - medborgarna nonchaleras

I ett pratigt och närmast substanslöst svar på vårt öppna brev från igår gör Jessica Rydell klart att hon tycker att man vidtagit tillräckliga åtgärder och att nu får patienterna i Ljungbyholm tåla sig... De har nu väntat i fyra år på fast bemanning och ingen förbättring har skett, det är bedrövligt att avvisa medborgarna i Kalmars södra kommundel på detta sätt!

Tyvärr blir jag närmast bedrövad när jag läser avslutningen av svaret som lyder enligt följande:
Att vara ett av Sveriges bästa landsting, att ha de nöjdaste patienterna, de kortaste köerna, en ekonomi i balans och nöjda, friska medarbetare är däremot något vi måste bli ännu bättre på att berätta. Det gangar ingen, och framförallt inte patienterna, att sprida osanna rykten om möjligheten att få vård. Den typen av smutskastning underlättar inte möjligheterna till rekrytering och det skapar en onödig oro hos patienter.

Med sin text påstår Jessica Rydell att något av våra fakta i det öppna brevet är falska och osanna! Jag vill veta vilka! Det blir särskilt intressant eftersom de kommer direkt från den berörda förvaltningen! Det är inget rykte att Ljungbyholm hade 94 hyrläkarveckor 2011, det är verkligheten! Det är så att det tillsammans med hyrläkarinsatser i Smedby kostade över 4 miljoner 2011 och över 5  miljoner 2010


Patienterna får vård och den fasta personalen sliter varje dag, men bristen på kontinuitet och fast kontakt innebär en sämre vård över tid, särskilt för dem med stora behov.

Sluta komma med svepande påstående, gör något - det är vad du har din politiska makt och ansvar för!

Inga kommentarer: