tisdag, februari 07, 2012

behov eller efterfrågan

I dagens DN finns en intressant artikel om skillnaderna i att konsumera vård i landet. Statistiken visar att Stockholmarna har den högsta vårdkonsumtionen i landet, trots att man har den yngsta befolkningen och väldigt goda hälsotillstånd. Det landsting som har lägst konsumtion är Östergötland, som nästan har hälften så många besök hos doktor per invånare och år. I artikeln intervjuas en chefläkare som försöker göra gällande att det görs inga onödiga besök, även om de leder till att att beskedet blir att man inte är sjuk. Om man har många sådana besök, då skulle jag nog säga att man har en sjukvård som inte baseras på behov utan på efterfrågan, dvs vill man ha ett besök ska man få det oavsett om det finns skäl. Samtidigt har Stockholm en situation där man inte klarar tillgängligheten inom ramen för vårdgarantin och kömiljarden, varken till att få besök hos en specialistläkare eller att få ett ingrepp utfört. Det betyder att man har massor med besök som kanske inte behövdes och att de som behövde vård inte fick det i tid. Det skulle jag ha en och annan fundering på om jag vore politiker i Stockholm. Har man verkligen prioriterat sina styrsystem rätt, används skattebetalarnas pengar på rätt sätt och om man har landets högsta landstingsskatt kan det ju finnas skäl att ställa sig dessa frågor...
Det blir närmast parodiskt när det i en anslutande DN artikel framförs att Stockholm vill ändra reglerna för kömiljarden så att de ska få del av den... Är det inte bättre att ge vård i tid?

Om man gör jämförelsen med Östergötland, så har de enligt samma typ av statistik, bland landets högsta vårdkvalitet och vårdresultat, och de har väldigt god kostnadseffektivitet och låg landstingsskatt. Men under 2010 klarade man inte tillgängligheten. Det innebär ju att där finns ett behov av att öka tillgängligheten och sannolikt klara av en högre andel besök per invånare och år så att man inte har vårdköer. Vilket man gjort under 2011.

Till sist Kalmar län ligger i mitten vad gäller antalet besök per invånare och år, det är kanske lågt om man ser till vår ålderssammansättning. Men vi har mycket hög tillgänglighet och en kostnadseffektiv vård, vårt bekymmer är att när man mäter vårdkvalitet så ligger vi i den "sämsta" tredjedelen i landet - det är Kalmar läns utmaning.

Inga kommentarer: