onsdag, februari 08, 2012

Miljöpartiets dubbelspel

MP förnekar sig inte! På olika debattsidor i länet har miljöpartiet försökt göra gällande att man är emot Kalmar flygplats och att det satsas på den, samtidigt deltog man och röstade ja till det beslut som landstingsstyrelsen tog i december som innebär att landstinget med hjälp av kollektivtrafikmedel stödjer flygplatsens kostnader för investeringar. Men det är klart något pris ska man väl betala för samarbetet med sossarna...Idag har man betalat ett pri(s) igen i landstingsstyrelsen.

Vi hanterade idag i LS en miljöstrategisk fråga för kollektivtrafiken i framtiden. På förslag från vår trafikstyrelse fanns ett förslag om att så långt möjligt använda biogas för busstrafiken framöver. Om detta är vi politiskt överens. Men majoriteten hade i sitt förslag satt en kraftfull begränsning - det blir bara om det ryms i nuvarande ekonomiska ramar och i den fållan hade även miljöpartisterna blivit intvingade.

Självklart ska kollektivtrafiken klara sin ekonomi, men att göra klimatomställningen helt beroende av de nuvarande ekonomiska bedömningarna är absurt. Det betyder att i upphandlingarna de närmaste åren måste man upphandla ett dieselalternativ så att man vet att man kan klara de ekonomiska ramarna eller måste man ständigt omprioritera och dra in trafik på t ex landsbygden för att minska existerande kostnader för att klara klimatsmarta beslut. Det är fel väg att gå.

Vi behöver klimatomställningen och den behöver drivas på, kanske ibland till en något högre kostnad - för i längden tjänar vi på det. Miljöpartiet fortsätter att vara retoriskt yviga, men när det gäller kliver man in i fållan - klimatprat går bra, men det finns inga garantier för verkstad med MP i ledningen! För dubbelspel i flygplatsfrågan, nu dubbelspel i klimatomställningen i kollektivtrafiken  - trovärdigheten sjunker!

Inga kommentarer: