tisdag, februari 28, 2012

Grattis till bra primärvård - valfrihet och konkurrens gör den bättre!

Idag redovisas den nationella patientenkäten för primärvården. Primärvården i Kalmar län får bra resultat och det gläder mig! Det är väldigt roligt att patienterna uppskattar den del av sjukvården som ska vara första kontakten! Det finns dock några saker som blir uppenbara när man kollar resultaten på hälsocentralsnivå.

1) Valfrihet och konkurrens ger bättre resultat. I de kommuner där medborgarna har valmöjligheter blir resultaten för alla enheter i stort sett bättre. Det är fascinerande hur tydligt det är. Jag tror att det beror i grunden på att konkurrensen leder till att varje verksamhet jämför sig och försöker hitta förbättringar, man vill inte riskera förlora patienter till en annan hälsocentral. Men jag tror att det också beror på att medborgarna har något att jämföra med och man kan inse att dit jag valt att gå fungerar bra. Det egna valet spelar roll för hur nöjd man blir med verksamheten. Den stora utmaningen blir nu att försöka få till nya verksamheter i kommuner som Oskarshamn, Vimmerby och Högsby. Medborgarna där måste få valmöjlighet!

2) Brist på fasta läkare märks direkt i resultaten. I förra veckan markerade jag tillsammans med min centerparti kollega i Kalmar att bristen på fasta läkare i Ljungbyholm är inte acceptabel. Patientenkäten visar tydligt att dessa brister är också patienterna väldigt kritiska mot! Frågan är nu om Jessica Rydell kommer att fortsätta sin inaktiva och passiva linje!

3) Det är lite förvånande att landstinget på frågan om tillgänglighet har försämrat sina resultat. När man mäter det i tider så är resultaten fortfarande väldigt goda, men när patienterna uttalar sig så uppfattar det inte att vår tillgänglighet utvecklas i samma takt som resten av landet -'detta förtjänat en fördjupad analys!

Läs pressmeddelande här och resultaten i sin helhet här.
Barometern,

Inga kommentarer: