fredag, februari 03, 2012

Nu behövs ett nytt grepp för Glasriket

Igår kom beskedet att varslet om att stänga hyttan i Åfors fullföljs, det var sorgligt! Det finns säkert en ekonomisk rational för bolagets hantering, men den är inte framtidsinriktad. Nu behövs ett annat perspektiv! Det kanske är så att de stora glasbolagens tid är över, men då krävs ett annat grepp för att säkra att Sverige även i fortsättningen är ett glaserande med ett glasrike.

Här behövs en samling från flera olika intressenter, med kommuner, regionförbundet, staten, glasarbetarna, glaskonstnärerna och ett samtal om hur vi vill att glaset och glasriket ska tas in i framtiden. För det kan väl inte vara så att glasrikets framtid är ett museum i Boda och ett eller kanske två bruk. Det vore en förlust.

Till sist kan det konstateras att hade inte Emmaboda kommun bundit alla resurser i Boda hade kommunen kunnat vara en mer aktiv aktör i den nu pågående krisen, inte för att driva glasbruk, men kanske för att bidra till lokaler, eller utvecklngsprogram eller det vi ännu inte sett. Nu är handlingsutrymmet väldigt begränsat.

Läs Barometern, Östran, sr Kalmar

Inga kommentarer: