måndag, februari 20, 2012

En utstäckt hand

I kväll ska vi diskutera sjukvården i mellanlänet och särskilt situationen med Oskarshamns sjukhus vid ett öppet möte i Oskarshamn som Företagarna bjudit in till. Det är ett bra initiativ och det finns skäl för det.

Det har varit en märklig situation under flera år där den rödgröna majoriteten medveten och i det fördolda försökt förändra sjukvården och sjukhuset, men alltid förnekat det. Det har lett till medborgarna känner att det oklart vilken vård som  erbjuds och det minskar den upplevda tryggheten. Detta måste brytas och det måste skapas en ny situation av trygghet. Därför har vi från Allianspartierna idag i Oskarshamnstidningen sträckt ut handen för en konstruktiv diskussion om hur kan vi göra för att återskapa tydlighet och trygghet. I kväll hoppas jag att vi får ett konstruktivt svar! Jag kommer med intresse att följa diskussionen och de önskemål Oskarshamnarna själva har!

Inga kommentarer: