tisdag, oktober 11, 2011

Tunnel eller bro

Igår kväll var det kommunfullmäktige i Emmaboda och vid sidan av ärendehanteringen var det info om en stor viktig framtidsfråga - hur ska vi göra med järnvägsområdet och just nu med övergångarna till plattformen och till andra sidan järnvägsområdet. Man beskrev två möjligheter en tunnel som placeras väster om nuvarande järnvägsstation eller en bro/brygga på samma ställe. När vi i Centerpartiet testade frågan på Emmabodaborna under Emmaboda marknad så var svaret rätt entydigt, som jag uppfattade det - tunnel. Även om många tyckte det var lite konstigt med ytterligare en tunnel i central Emmaboda. För min egen del har jag nog trott att det vore bättre med en bro, som ett landmärke. Men gårdagens presentation fick mig att inse att den har begränsad användning. Det kommer inte vara särskilt praktiskt för det vardagliga flödet från söder till norr och tvärtom att gå i långa trappor eller åka hiss, det går inte att cykla etc. Det gör att jag tror att en tunnel har ett större användningsområde. Blir det en bra lösning så kanske den gamla dåliga tunneln kan tas bort och det vore ju en stor vinst. Då kan man spara in det underhållet och dessutom få bort en tråkig miljö. Så om någon frågar mig idag så förordar jag en tunnel som görs tilltalande med glas - trä och växter. Till sist hoppas jag den röda kommunledningen samlar ihop sig så att vi kan fatta beslut snart om fortsatt arbetsinriktning i planarbetet så att vi inte missar tåget.... Och samverkan med trafikverket! Läs också Barometern och Östran

Inga kommentarer: