söndag, oktober 16, 2011

Lika vård en rättighet även om man har en sällsynt diagnos

I dagens DN har Hanne Kjöler en väldigt bra kolumn där hon lyfter fram de skillnader i tillgång till behandling som finns mellan olika människor beroende på vilken diagnos man har och vilken typ av behandling man ska få.

Det uppstår regelbundet en märklig diskussion som innebär att människor med sällsynta diagnoser inte får tillgång till läkemedelsebehandling därför att den är väldigt dyr samtidigt som det aldrig uppstår någon diskussion om hjärtbyten eller andra avancerade kirurgiska ingrepp men som är lika dyra. Här finns skäl att säga att vi som samhälle diskriminerar en patientgrupp när vi kör deras behandlingar i en hälsoekonomisk kalkylator men inte gör samma sak och samma kalkyler för andra behandlingar. Detta är orimligt. Människor som drabbas av sällsynta diagnoser kan med sina läkemedel få ett något bättre liv ibland ett väldigt mycket bättre liv och även om våra etablerade kalkyler inte kan ta hänsyn till så små patientgrupper när man räknar samhällsnytta får det inte leda till att de ställs utan behandlingar - här måste ett annat synsätt skapas.

Sedan är det tyvärr så att en del av de läkemedelsbolag som tar fram läkemedel för dessa patientgrupper verkar försöka sko sig - det får vi som samhälle försöka komma åt utan att för den skull överge dem som behöver läkemedelsbehandlingen!

1 kommentar:

Thorsten Schütte sa...

Utöver att jaga överdebiterande läkemedelsbolag med blåslampa borde landstingen bilda en fond/försäkring som jämnar ut kostnader för enstaka patienter med mycket höga medicinkostnader. Patienterna ska inte komma i kläm!