söndag, oktober 23, 2011

En fundering kring m- stämman

I lördagens Barometern hade jag en debattartikel med anledning av moderaternas stämma. Vart tar Moderaterna vägen?   Moderaterna har de senaste 7-8 åren genomfört en radikal förändring av sitt parti och sitt förhållningssätt till politiken. Man har tydligt och medvetet omprövat och förändrat sin politik, eller stopp nu…. Fram till något år efter valet 2006 genomgick man denna förändringsprocess, men därefter vad har hänt då? Den politiska förnyelsen, utvecklandet av nya idéer och positioner framstår för den som står utanför som om den har avtagit. Och för den politiska idédebatten på den borgerliga sidan har det negativa konsekvenser. För min del så saknar jag en stark idédebatt och ett resonemang från de moderata Allianskollegorna om viktiga frågor och hur de vill gå vidare! Låt mig lyfta några frågor där jag tycker det vore väldigt bra om den Moderata stämman som hålls kommande dagar blev tydlig och bidrog till en förnyelsedebatt.   Välfärdens framtida finansiering är något som utifrån alla expertorgan och olika statliga instanser en fråga som vi måste börja hantera politiskt. När vi hade Centerstämman för några veckor sedan så var detta en fråga som vi debatterade mycket. Vi vill genom att stärka dynamiken i välfärden, genom bl a fler ideella och privata aktörer, skapa både bättre välfärd men också bättre effektivitet i verksamheten.  Vi tror att vi Sverige behöver utvecklas som Nybyggarland, där fler människor kommer hit och bidrar med arbete och företagande så att vi får fler som därmed också kan vara med och betala för den gemensamma välfärden. Men hur ser de moderata recepten ut – hur vill de att vi hanterar frågan om välfärdens finansiering?   En annan fråga som är väldigt viktig är frågan om en öppnare arbetsmarknad där det blir lättare för ungdomar och invandrare att få arbete. Vi har från centerpartiet konstaterat att den svenska arbetsmarknaden idag stänger ute många och att mer måste göras för att öka möjligheterna. Här saknar jag en röst från moderaterna, det enda svaret kan inte vara jobbskatteavdrag, mer behöver göras för att framförallt våra ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden. Jag har förhoppningar på att vi från den idédebatt som ska föras på den moderata partistämman får fler idéer och förslag som kan bidra till en utveckling av politiken.   Ett tredje område där jag hoppas på en framflyttning av positionerna är inom miljö- och klimatområdet. Jag vet att det hos Moderaterna har förts en debatt inom detta område. Det är välkommet eftersom en framflyttning av positionerna skulle göra det möjligt att i Alliansregeringen flytta fram miljöfrågorna ytterligare. Det skulle göra det möjligt för Lena Ek (c) att stärka Alliansregeringens miljö och klimatprofil, vilket vore bra för Sverige!   Moderaterna är idag Alliansens största parti och deras stämma har därför stor betydelse för förnyelsemöjligheterna av Alliansens gemensamma politiska dagordning. Därför är både min förväntan och förhoppning att debattens vågor ska gå höga och att man vågar utveckla och förstärka sin förnyelseagenda, det vore bra för Moderaterna och det vore bra för Alliansregeringens möjligheter att förnya Sverige – vilket är vårt gemensamma uppdrag!  

Inga kommentarer: