tisdag, oktober 25, 2011

Grekland och landstinget?!

Vi följer alla dramat i Grekland och det är inte svårt att förstå de konvulsioner som nu pågår med strejker, demonastrationer, ockupationer etc. Den ekonomiska krisen utsätter den grekiska demokratin för stora påfrestningar och det är bara att hoppas att den klarar krisen. Det vore förskräckande om den börjar vackla.

Men man kan se krisen ur ett annat perspektiv. Den har betydelse för oss i landstinget både ekonomiskt, men också för sjukvården. I en intressant och relevant debattartikel i Expressen lyfts överanvändningen av antibiotika och den tilltagande förekomsten av multiresistenta bakterier. Grekland är ett av de hårdast drabbade länderna av multiresistenta bakterier och det innebär att även enkla sjukdomar inte kan behandlas enkelt utan leder till besvärliga inläggningar. Varje år dör 25 000 människor i Europa beroende på denna utveckling och vi behöver nu vidta åtgärder.

Men ska Grekland och andra länder i södra Europa som är hårdast drabbat kunna börja agera mot överutskrivningen så måste nog den ekonomiska krisen lösas. Därför är det nog så att ska vi i sjukvården i Kalmar län minska våra risker för att drabbas ännu hårdare av multiresistenta bakterier så måste vi se att det ligger i vårt intresse att lösa skuldkrisen. För löses inte den så kommer man inte ha råd eller ha kraft att ta tag i antibiotikakrisen. Resonemanget illustrerar hur vi hänger ihop i europa och världen och vi har många olik samband som har betydelse rakt in i vår vardag!

Inga kommentarer: