onsdag, oktober 12, 2011

Rödgrön ojämlikhet

Idag har vi haft landstingsstyrelse och behandlade då bl a revisorernas analys av hur den palliativa vården i länet fungerar eller rättare skrivet inte fungerar. Särskilt allvarlig är två delar, dels visar rapporten att det finns en stor ojämlikhet i nivå och omfattning på vården i länet, där norra länet är förfördelat jämfört med södra länet. Dels visar rapporten att det beslut som landstingsfullmäktige fattade redan 2006 om att vi ska ha samlade palliativa vårdplatser på alla våra tre sjukhus inte är genomfört och att Västervik därmed fortfarande saknar detta.

Vi har de senaste åren ställt frågor regelbundet till majoriteten om detta och fått försäkrande svar om att det är på väg att lösas. Vi var övertygade om att de idag på styrelsen skulle ge besked om att NU löser vi detta och fullmäktiges beslut genomförs. Men debatten visade upp en en ambitionslös och avvaktande hållning som innebär att inget kommer att ske. Brutalt uttryckt bor man i Västervik får man räkna med att nivån på den palliativa vården är lägre än i södra länet. Det är skamligt och sorgligt.
När jag insåg att det var på detta viset så lade jag ett kompletterande förslag till det som fanns och om det accepterats så hade landstingsdirektören blivit tvungen att bums genomföra fullmäktiges beslut om samlade palliativa vårdplatser. Tyvärr röstades förslaget ner och majoriteten slog återigen vakt om en ojämlik vård - det är sorgligt!

Inga kommentarer: