fredag, oktober 14, 2011

Regional spökdebatt

Parallellt med Juholt diskussioner, ekonomiska diskussioner så pågår också regiondebatten. För min egen del tar den väldigt stort utrymme i arbete och tänk. Det är en komplex fråga och har man inte haft möjlighet att följa den så är det svårt att se hela sammanhanget och vad det är som gäller ( vem som nu vet det???). Jag har noterat och tidigare skrivit om hur svårt det verkar vara att acceptera även för den som är involverad i processen att acceptera att det är så att om Kalmar län ska ingå i en regionbildningsprocess och påverka den statlige utredaren Mats Sjöstrands arbete så är det bara ett alternativ som existerar - en sydsvensk lösning. Det är med förvåning jag tvingas konstatera att Miljöpartiet i länet frankt påstår att vi ska satsa på en Smålands lösning med möjligen Östergötland - trots att de vet eller i vart fall borde veta att det alternativet existerar inte. Eller den fd riksdagskvinnan som i Barometern hävdar att det är fel på den remiss landstinget skickat ut eftersom den bara innehåller ett alternativ, som om vi skulle suttit på kammaren och uppfunnit ett alternativ som inget annat län vill vara med och skapa.

Jag tycker det är oansvarigt att på detta sätt skapa en spökdebatt och ge medborgarna intryck om att det finns saker som inte finns. Det är tillräckligt svårt för medborgarna att förstå regionbildningsprocessen att dessutom få höra påståenden om möjligheter som inte existerar det gör frågan bara svårare. Jag tycker att den som inte vill att länet ska vara med i en regionbildning som syftar till en ny sydsvensk region ska säga det öppet och att man föredrar att Kalmar län bevaras som det är och att vi ska satsa p¨å de möjligheter som det ger. Då får vi en ärlig debatt om de verkliga alternativen inte om alternativ som enbart är önskedrömmar och fantasier!

Inga kommentarer: