måndag, oktober 17, 2011

Tunn budget med tunt resultat

Idag far de rödgröna länet runt och presenterar sitt budgetförslag för 2012 och framåt. Det måste jag skriva verkar vara ett slöseri med bilbränsle!! Något tunnare har jag inte sett sedan jag började som politiker i landstinget 2002! Det är ett dokument fyllt med kraftfulla ord, men utan åtföljande handling. Man skriver att man ska ta ett samlat kraftfullt grepp kring barn och ungas hälsa - men lägger inga förslag eller uppdrag för att få det utfört. Man skriver att man ska kraftfullt motverka ojämlik vård - men vidtar inga åtgärder. Man skjuter upp åtgärder som kan öka tillgängligheten men minska kostnaderna såsom KBT behandling via internet.
Tunt var ordet!!

Inga kommentarer: