torsdag, oktober 06, 2011

Dubbla strategier i regionfrågan?!

I måndags eftermiddag möttes regionala politiker från Kalmar län och Östergötland i Västervik. Vi konstaterade då gemensamt från båda länen att det saknas förutsättningar att arbeta vidare med ett Östra Götalands alternativ eftersom Jönköpings politiska ledare tydligt markerat att man är inte intresserat av att delta i arbetet med att bilda en gemensam större regionkommun. Med detta som bakgrund skrev vi fyra regionala politiker från Kalmar län färdigt det remissunderlag som på tisdagen blev utskickat till länets kommuner. Vi fyra som skrev under detta dokument och dess slutsatser var undertecknad, Anders Henriksson (s), Ulf Nilsson (s) samt Harald Hjalmarsson (m). Vi konstaterar gemensamt att eftersom Östra Götalands alternativet inte finns så behöver länets kommuner nu ta ställning till om vårt län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning. Denn slutsats var inte landstingets, den var fyr- person gruppens gemensamma. Därför blev jag väldigt överraskad när jag samma dag som remissen presenterades kunde läsa att en i gruppen nu uttalar sig för att dennes kommun och gärna fler kommuner ska gå in i en Östra Götalands region - något som vi varit överens om inte finns som alternativ. Jag vet inte varför man försöker inta så två diametralt olika åsikter samtidigt. Men det blir oerhört problematiskt, för vad ska medborgarna i länet tro, vilket ställningstagande är korrekt? Vad är det för strategi och föreställningar som driver dessa dubbla ställningstaganden - där saknar jag ett rakt svar! För min tes är att effekten av att skapa bilden av att det finns ett alternativ som inte finns är att skapa en situation där Kalmar län inte ingå i någon regionbildning alls i gripbar framtid. Och om det är det som är avsikten bör det sägas högt så att vi kan diskutera det - inte föra en skuggdebatt om ett alternativ som inte finns! Se Smålandsnytt, SR Kalmar, VT, Östran

Inga kommentarer: