onsdag, oktober 19, 2011

Fem år med Alliansregeringen!

I höst har vi haft Alliansregeringen i fem år. De första fyra åren var en intensiv reformperiod, som både förnyade och mutvecklade Sverige. Vi har sett flera viktiga reformer inom välfärdsområdet, likväl som stora insatser för att öka människors möjligheter och motiv för att arbeta. Det är en av de starkaste reformerna för att stärka välfärden för framtiden. Vi har idag fler som arbetar rent numerärt än någonsin tidigare, vilket skapar en godgrund för framtiden. Men efter valet så har reformtakten sjunkit, vilket på ett sätt är begripligt eftersom man inte har egen majoritet i riksdagen, men om man vill vinna valet 2014 så räcker det inte! Väljarmandatet är egentligen starkare efter senaste valet än förra, eftersom Alliansens ökade sin andel av väljarkåren, dock kom SD. Emellan och gjorde att det inte blev majoritet i riksdagen. SvD har gjort en artikelserie kring femårsjubileet och idag presenterar man en del av läsarnas recensioner av de fem årens alliansregerande. Mycket av det som kommer fram är politiskt allmänhets, men det finns en strömning som jag tycker man ska ta på allvar. Det är att flera uttrycker att Alliansregeringen skapar en känsla av att vi inte längre bygger samhället tillsammans, utan var och en kör sitt eget race. Jag tycker förvisso att denna tes är fel, men den måste tas på allvar. Vi behöver hitta en berättelse där vi kan förena ansvaret för att gemensamt bygga samhället med att utveckla och stärka var och/eller möjlighet och ansvar för att försörja sig själv. Min vision som centerpartist är att vi ska forma ett samhälle där alla får möjlighet att växa samtidigt som vi tillsammans formar ett gott samhälle med en gemensamt finansierad välfärd. Att samhället är något vi bygger tillsammans kan ju dock inte betyda att alla insatser ska hanteras i politiken utan att vi skapar ett samhällsklimat där det är självklart att ta egna initiativ både för det gemensamma bästa och ens egen skull. Den politiska berättelsen byggd på hur vi ska utveckla Sverige tror jag det är viktigt att utveckla och Centerpartiet tog viktiga steg framåt på den vägen vid stämman i Åre. Det kommande årets arbete med ett idéprogram kommer också bli en viktig pusselbit. Men utöver partiarbetet behövs också ett gemensamt idearbete i Alliansen för ska fem år bli tio år krävs en fortsatt stark reformering av Sverige!

Inga kommentarer: