onsdag, september 28, 2011

Vet äldre människor sitt bästa?

Vet äldre människor sitt bästa? Ja det är en fråga man kan ställa sig efter att ha läst några forskares debattartikel på DN debatt igår. De har förvisso rätt att det är svårt att välja mellan komplexa tjänster både inom välfärdsområdet, men också sådana som hanterar våra pengar och försäkringar. Denna typ av tjänster är alltid svåra att utvärdera för den enskilde, särskilt på förhand. Men betyder det att man som enskild inte ska få eller ha möjlighet att fatta egna beslut, ja det är i det närmaste den slutsats forskarna drar utan nämnvärd empirisk grund utan istället utifrån mer teoretiska reflektioner, vilket påpekas väldigt bra i en ledarkommentar i SvD idag. Men det finns två saker jag funderar på ( kanske är det fler men som jag skriver om): 1) om äldre människor enligt dessa forskare har så svårt att fatta egna rationella beslut och utvärdera olika alternativ kan man ju undra varför de inte också drar slutsatsen att man borde dra in rösträtten. Om något är politiska valalternativ väldigt svåra att utvärdera och jämföra särskilt på förhand. Borde man inte med deras slutsats och reflektioner begränsa rösträtten? 2) det framstår också i artikeln som en underliggande självklarhet att politiker och myndigheter har mycket bättre möjligheter att utvärdera alternativ och välja åt den äldre. Min undran är då hur politiker och myndigheter bättre skulle kunna förstå mina behov och göra mina val, de lider ju nämligen av bristen att de upplever inte den min situation eller hur olika insatser fungerar för mig särskilt inte när jag är sjuk eller har dåligt med ork. Det finns i artikeln en ton av att självbestämmande är överskattat och ett politisk modernt påhitt som är ganska onödigt. För mig är det en av de grundläggande värdena i ett välfärdssamhälle att välfärden inte bara är tillgänglig för alla utan också att jag själv kan bestämma hur, när var och av vem den utförs så långt det bara är möjligt. Att bestämma själv är inte alltid enkelt och blir inte alltid rätt, men det har mycket större chans att bli rätt än om någon anna bestämmer oavsett om jag är ung eller gammal, frisk eller sjuk eller... Läs gärna Anders w Jonssons bloggkommentar

Inga kommentarer: