måndag, september 05, 2011

Integritet är avgörande

Idag är det en viktig debattartikel på SvD Brännpunkt kring integritetsfrågorna, kopplat till utvecklingen av alltmer digitaliserad information i vården. Vi har digitala journaler, s k nationell patientöversikt som nu införs i hela landet, information i kvalitetsregister osv. Debattörerna problematiserar frågan på ett väldigt bra sätt och helt nödvändigt. Vården är en förtroendebransch och genom utvecklingen av alltmer digitala lösningar så skapas helt nya integritetsproblem. Detta är något som jag upplever att vårdens olika aktörer ofta håller ifrån sig, men det är en alltför defensiv hållning. Jag tror att SKL borde initiera en process för hur man bör hantera integritetsfrågorna och hur man kan balansera de olika intressena mot varandra. Den dag vi får en informationsskandal i vården, den dagen riskerar många års investeringar i förtroende att försvinna - därför borde det vara klokt att innan det händer öka arbetet och ta initiativ!

Läs oxå: Federley

Inga kommentarer: