onsdag, september 07, 2011

Kön eller kompetens

Läser idag en liten intressant notis på DNs webb. I notisen konstaterar TT att Centerpartiet styrs av kvinnor efter stämman i Åre och att det är likadant i CUF med flera syskonorganisationer. Den ivirige journalisten har då talat med en statsvetare för att få expertens utlåtande om hur det kan bli på detta sättet - kvinnor styr...Svaret enligt TT kan vara att Karin Söder valdes som första kvinna i svenska partier till partiordförande på 80-talet. Det kan vara så... Förebilder är viktigt, men jag tror det är mycket enklare och mycket självklarare - dessa personer som är kvinnor har av partiet ansett mest lämpade och kompetenta för uppdraget. Könet har inte varit den styrande faktorn och det är att reducera Annie, Hanna, Anna-Karin m fl när man indirekt talar om att det är överraskande att de styr eftersom de är ju kvinnor. ... Det röjer journalisters och experters egna föreställningar och fördomar. Det är inte överraskande - det handlar om förmåga oc kompetens! Till sist i Expressen finns ett annat anslag med samma dumskap där någon försöker skriva satiriskt om valet av Annie och även där reducera henne till könsföreträdare - det är sorgligt att en kultursida ägnar sig åt sådant!