tisdag, september 13, 2011

Var är patientperspektivet?

I morgon har vi landstingsstyrelse och då ska vi bland annat behandla ett förslag om att införa vårdval för sk Multimodala behandlingar och KBT terapi. Det är ett stort steg framåt att vänstergänget samlat sig till detta. Men tyvärr lyser det ideologiska motståndet igenom. Patientperspektivet är åsidosatt för ett väldigt uttalat produktions och beställarperspektiv, det är bekymmersamt. Jag menar att fördelen med införande av vårdval är att patienten själv kan välja vem som ger vården och att olika vårdgivare är tillgängliga på samma villkor. Men för att patienten ska kunna välja så måste man bli informerad, ha kunskap. Därför måste det finnas ett säkerställt informationsarbetet, en informationsplikt så att patienten kan välja vem man vill gå till. Denna grundläggande inriktning saknas och det riskerar leda till att det inte blir ett reellt val för patienterna. Sedan är det ju så att vårdvalet som nu införs för KBT borde inte bara handla om rehabiliteringsgarantin som är förslaget nu utan bli ett allmänt vårdval för all KBT behandling. Det skulle leda till en ökad tillgänglighet och större möjlighet att bygga goda vårdrelationer för patienterna som skulle kunna bidra till att öka kvaliteten i behandlingar. Sedan ska det ju bli intressant att höra hur vänsterns företrädare argumenterar för vårdvalet i morgon, på ett område som man inte är tvungen till, för det blir ju svårt att framöver utpeka privata aktörer som något påtvingat eller vårdval som något som den "onda" regeringen tvingat på dem. Men ur mitt perspektiv är bra att man nu tar detta steg framåt, även om patientperspektivet får stå tillbaka för producentperspektiv.

Inga kommentarer: