torsdag, september 22, 2011

Nybyggarlandet

Idag har stämman inletts och det var med ett fantastiskt bildspel stämman inleddes som visade hur många av våra maträtter, produkter, etc har skapats av nybyggare i Sverige eller förts till Sverige från när och fjärran. Det visade med närmast övertydlighet hur Sverige idag är ett resultat av hur människor från n R och fjärran tillsammans bidragit till det vi idag kallar Sverige. Utan nybyggare från andra länder hade Sverige inte varit något! Det är med stolthet jag noterar temat för årets stämma -nybyggarlandet Sverige. Det känns fantatiskt bra att vända på perspektivet och lyfta fram hur vårt land ska kunna utvecklas med människor som söker sig hit för att arbeta, skapa företag, men också för att få skydd mot förföljelser och krig. Framtidens Sverige ligger i att öppna upp och bli ett starkt nybyggarland, då klarar vi välfärden, både ekonomiskt och utifrån behovet av människor som arbetar i den. Frågan är hur många fler partiet som vågar hänga på denna positivs bild av Sverige som ett nybyggarland och hjälpa till att skapa detta!

Inga kommentarer: