tisdag, september 20, 2011

Nöjda patienter

Idag redovisar Svenskt Näringsliv SVD resultatet av en särskild analys av den stora patientenkät som redovisades första gången förra hösten. De man nu tittat på är om patienterna som går till privata vårdcentraler är mer eller mindre nöjda jämfört med det som går till offentligt drivna vårdcentraler. Slutsatsen är att de patienter som går till privata vårdcentraler är signifikant mer nöjda.

En enkel analys av samma studie i Kalmar län visade på samma tendens när jag tittade på det förra hösten. Men varför är det så? Jag tror att det i grunden är en effekt av att de offentliga vårdcentralerna har i många delar av landet inte levt med konkurrens och därför finns det bland dem en del som inte förstått att man måste möta patienterna på ett annat sätt när nu de väljer och bestämmer var man vill ha sin vård. Dessutom är det så att om man tar Kalmar län som exempel så finns det ett antal vårdcentraler som inte är utsatta för konkurrens utan i praktiken har monopol på sin ort, dvs patienterna har inget att välja mellan - då blir nog patientfokuset inte lika starkt.

Därför är det viktigt att vi får alternativ på alla orter så att patienterna får ett reellt inflytande och kan välja, det kommer höja kvaliteten i omhändertagande, bemötande och involvering av patienterna i vården. I Kalmar län saknar vi alternativ på flera platser såsom Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås etc. Det vore välkommet med nya privata enheter på dessa platser så att patienterna kan välja och välja bort, så att patientnöjdheten kan öka ytterligare!

Här finns den särskilda analysen!

Inga kommentarer: