lördag, september 24, 2011

Bestäm själv!

Igår tog vi ett nytt Välfärdsprogram för Centerpartiet. Det har ett starkt fokus på att ge de människor som har den svagaste ställningen möjlighet till en bättre livssituation. Men det betonar också att vi i välfärdssamhället Sverige måste utveckla välfärdspolitiken så att det alltid tar sikte på människans möjlighet till självbestämmande. Man ska oavsett om man är missbrukare, arbetslös, i behov av hemtjänst så långt det är möjlighet kunna fatta egna beslut om vilken insats man ska ha, hur den ska göras och också av vem det ska göras. Det ställer krav på en offensiv utveckling av hur vi utformar välfärdstjänster i kommuner, landsting och hos statliga myndigheter. LOV är ett viktigt instrument för att skapa denna förändring, men den räcker inte på alla områden. Därför drev jag igår på stämman att vi skulle ta en portalparagraf om självbestämmande i välfärden för att säkerställa att det i alla kommun och landsting ska ske en utveckling mot självbestämmande. Det finna ett stort ideologiskt motstånd på den röda sidan mot att människor ska kunna fatta egan beslut och själva välja och vara delaktiga, det gör att det idag finns en allt större obalans mellan människors rättigheter - det duger inte. Detta anslag mot en politik för självbestämmande var också en viktigt tråd i Annies installationstal idag på eftermiddagen. Hon uttryckte det väldigt bra: när andra svarar myndigheter är vårt svar människan, det skapar tryck på en politisk utveckling. I media har det ett bra tag diskuterats en annan del av välfärdsprogrammet som dock hör samman med självbestämmandet och det är vårt uttalade mål att på sikt ska 50% av välfärdstjänsterna erbjudas av andra än det offentliga. Ska det vara möjligt att fatta beslut om vem som ska erbjuda en välfärdsinsats - självbestämmande- så måste det finnas alternativ utanför det det offentliga, det är det som målet om 50% i grunden handlar om. Det innebär inte att verksamheter ska säljas ut, nej det innebär att privata och ideella aktörer ska kunna verka på lika villkor som offentliga, det är målet! Jag vet att detta retar sossarna och numera verkar det också irritera våra moderata kamrater, men det gör inget vi blir då det tydliga alternativet för människors självbestämmande! Läs också: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Anders,

Jag är inte centerpartist men jag gillar faktiskt det du skriver om att inte sälja ut en garanterad social välfärd/garanti men också erbjuda en rimlig konkurensmöjlighet för alternativ. Frihet för tankar och möjligheter för att skapa förbättringar utifrån grundläggande humanistiska och demokratiska grunder är viktiga!!!

Nästa steg, dvs om detta är praktiskt möjligt i en värld där ni politiker bara är marknadens släpvagn blir däremot en helt avgörande fråga! Jag önskar av hela mitt hjärta att detta skulle vara möjligt! Men är det???? Att vi tillsammans skulle kunna utveckla ett system som ger oss som individer både garanterad trygghet om vi inte längre är kapabla till aktiva val och kanske (som det ligger underförstått i tankarna) ett bättre liv när vi hamnar i problem men fortfarande kan välja.

Jag är inte kommunist, men samtidigt alltmer skrämd av den politiska fegheten inför börserna/ det ekonomiska systemet....

Bakom "marknaden" ligger givetvis tanken om det positiva i tävlande, något som så vitt jag förstår faktiskt är en icke oviktig del av evolutionens drivkrafter.

Men i detta finns också det grundläggande att evolutionen inte än räknar in humanism, rättvisa och demokrati, det finns inte. Det är vi människor som skapat detta. Men det är fullt möjligt att mycket långt fram i tiden dessa delar kommer att läggas till i vår genetiska kod.

Men jag önskar att du eller någon annan, i nuläget, kunde förklara varför alla världens politiska system är underställda vad som är vissa individers ekonomiska spekulationer utanför såväl demokratier som diktaturer! I jämförelse på individnivå är det ett pokerspel vi lever i. Där ni som utgör våra folkvalda demokratiska representanter aldrig utgör någon trygghet utan bara är antingen passiva medspelare..... eller öser in våra pengar för att mätta/kunna fortsätta spelet mot den glupande "marknaden".

Och bakom begreppet "marknad" döljer det sig självklart individer! Individer som har en helt annan bild av vår gemensamma framtid på en redan hårt ansträngd försvinnande liten del av universum.

Om jag som individ väljer att spela poker om min framtid är det inte särskilt rumsrent......Det finns så vitt jag förstår även hjälpprogram inom vården för detta. Men sedan flera år bakåt i tiden känns det som att jag deltar i ett samhällets pokerspel som jag inte förstår ett dugg av. Men där den slutliga känslan/insikten landar i att den s k "marknaden" spelar skjortan av det politiska/demokratiska systemet.

MVH
CGJ (gammal man numera utan illusioner)