torsdag, september 15, 2011

Räcker pengarna?

Igår på landstingsstyrelsen redovisades en ekonomisk prognos för landstinget. Den visade att kostnaderna rusar och vore det inte för att Alliansregering fått ordning på Sveriges ekonomi så att skatteintäkterna ökade mer än budgeterat så hade landstinget stått inför ett stor underskott redan i år. Men prognosen visar att det blir en tuff tid de kommande åren.

Jag funderar en del över den skattehöjning som de rödgröna drev igenom i somras och som helt skulle reserveras för höjd ambitionsnivå i kollektivtrafiken. De pengarna skulle inte föras vidare utan särredovisas i landstinget. Det garanterade landstingsstyrelsens ordförande eftersom den höjda skatten togs ut i förtid, dvs innan de eventuella kostnaderna uppstår. När de rödgröna om en månad redovisar sitt budgetförslag blir det intressant att se om löftet hålls! Om de gör det så ska man utöver landstinget normala  mål om 2% överskott, dvs ca 100 miljoner, så ska man i budgeten redovisa ytterligare ca 50 miljoner i resultat. Jag tror tyvärr det är låga odds på att pengarna är borta redan då utan att gå till kollektivtrafiken!

Inga kommentarer: