torsdag, september 08, 2011

Ideologiska glasögon och privat verksamhet

Igår på DN debatt var det en intressant artikel från SNS forskare. Den satte fingret på en viktig fråga, att vi har dålig kunskap om hur olika välfärdslösningar fungerar utifrån ett effektivitetsperspektiv. Deras analys om bristen på kunskap är viktig och sedan har de uppenbarligen för att få publicitet spetsat sitt budskap så att allehanda vänsterföreträdare tyckt sig få argument för att privata lösningar är dåliga. Det intressanta är att debatten lockar fram de ideologiska glasögonen hos forskare som är ganska spännande. I en artikel i dagens DN (tyvärr ej på nätet ännu) så säger en forskare följande: UNDER DE SENASTE tjugo åren har borgerliga politiker öppnat den offentliga sektorn för privata entreprenörer och socialdemo-kratiska politiker har inte åter-reglerat verksamheten. Vårdval fi nns i fl era landsting och elever ses som kunder i skolvärlden. – Privatiseringen är driven av en politisk övertygelse, den byg-ger inte på empiri, och som fors-kare tycker jag det är lite trist, säger Lars-Åke Levin. Så vi vet inte om det är en bra affär för skattebetalarna? – Nej, sedan kan politiker visa på att tillgängligheten eller val-friheten har ökat, men det säger inget om effektiviteten, säger Lars-Åke Levin. Det intressanta med detta uttalande är att den ger uttryck för att vi skulle veta att allt i offentlig drift i monopol situation är effektivt, även om det inte sägs rakt ut - och det vet vi inte. Dock kan man konstatera att det är mycket lite som talar för det med den kunskap vi har i övrigt om hur konkurrens och marknader fungerar. De lär oss att monopol oavsett ägare är negativt ur alla aspekter. Den andra frågan som också är intressant är hur ska vi i ett land som Sverige skapa empiri som går att studera om vi inte genomför reformer som vårdvald och elevpeng. Utan dessa funnes det inget att börja studera. Herr Levin och andra borde fundera på sin forskarroll och de egna ideologiska glasögonen innan man uttalar sig. För min personliga del hoppas jag att denna viktiga debatt leder till att SKL och staten tillsammans initierar ett fristående forskningsorgan som fokuserar på s k policyforskning som studerar reformer och reformideer och som tar in internationell forskning. Ett bra internationellt exempel på detta är Queens fund i England som studerar hälsosjukvårdsfrågor och ger substantiella bidrag till kunskapen om hur sjukvårdsystem bör utformas. Läs gärna också repliken på Dn debattartikeln.

Inga kommentarer: