tisdag, maj 31, 2011

Rödgrön skattehöjning

I landstingsfullmäktige hanterar vi idag den skattehöjning som de röda vill driva igenom. Utan underlag, tydliga prioriteringar och systematiskt utvecklingsarbete tänker de rödgröna i ett slag spendera 30% mer på länets kollektivtrafik. Vi behöver utveckla kollektivtrafiken, men det är varken lämpligt eller rimligt att besluta om i ett steg utan det bör ske stegvis så att man kan se att nya linjer och satsningar har avsedd effekt. Men det gäller inte för de röda, här ska det spenderas är deras slagord - om det har avsedd effekt verkar man inte bry sig om!

Skattehöjningen på 125 miljoner innebär att man de närmaste åren tar in mer än 100 miljoner mer än vad kostnaderna utvecklas i det mest ambitiösa läget. Det betyder att man övertaxerar medborgarna! Det intressanta är att Anders Henriksson tydligt i debatten lovade att dessa övertaxeringspengar ska bindas till kollektivtrafiken. Det betyder att när majoriteten publicerar sin budget i höst så måste de ha ett överskott på ca 170 miljoner eftersom överbeskattningspengarna inte får användas för att klara landstinget ekonomiska mål. Ska bli väldigt spännande att se hur de klarar det eller om vi redan i höst får ett löftesbrott?!

Se Radio Kalmar

Inga kommentarer: