onsdag, maj 11, 2011

LOVad vare RUT

Igår hade jag förmånen att göra ett studiebesök i Mönsterås tillsammans med Chatarina Håkansson Boman - statssekreterare hos Maud Olofsson. Vi träffade dels den person som på Mönsterås kommun varit ansvarig för arbetet med att införa LOV i kommunens hemtjänst och dels en ung kvinnlig företagare Jessica Hult som driver företaget Iron Maid.

De berättade om hur det fungerar i Mönsterås och Jessica som då både arbetar med Lov och med Rut tjänster kunde beskriva hur ett antal äldre väljer att använda service genom Rut istället för att söka hemtjänst. Skälet är enkelt, när man enbart behöver tjänster då och då och behovet varierar är det enklare att använda RUT eftersom man då bestämmer helt själv hur det ska bli gjort. Som äldre bestämmer man helt själv och oftast till en lägre kostnad än vad hemtjänsten skulle inneburit. För kommunen betyder det att man får färre hemtjänstärende som enbart innehåller enklare service, dvs man sparar lite pengar men framförallt kan hemtjänsten inriktas på de äldre som har större behov - personalens kompetens tas då till vara på ett mycket bättre sätt.

Jag tror att detta är en utveckling vi kommer se mer och mer av i takt med att allt fler väljer att nyttja Rut tjänster och det är bra för alla parter.

De tråkiga vi kunde konstatera var att Mönsterås och Västervik är så här långt de enda kommuner i läNet som erbjuder valfrihet i hemtjänsten genom LOV. Det är bedrövligt att vi inte ens i de Alliansstyrda kommunerna kommit längre, det krävs en skärpning!

Inga kommentarer: