måndag, maj 16, 2011

onödig förtida skattehöjning

Idga har vi i Landstingsstyrelsen hanterat frågan om att landstinget ska ta över ansvaret för kollektivtrafiken i länet, det är bra och om detta är vi ense. Men på vägen har de rödgröna lagt grunden till en konflikt som kommer att ha återverkningar de kommande åren. Kalmar län behöver utveckla kollektivtrafiken, men frågan är i vilken takt och med vilken finansiering. Istället för att låta den frågan beredas ordentligt och ges ett riktigt underlag som vi i landstinget gör med alla andra verksamhetsökningar så har de rödgröna idag slagit fast att man ska höja skatten med 25 öre för att få in 125-130 miljoner som ska finansiera utökning av kollektivtrafiken de kommande 3-4 åren. Det innebär också att man medvetet höjer skatten i onödan för länets invånare eftersom man erkänner från den röda sidan att man har inte kostnader de närmaste åren motsvarande intäkterna som skattehöjningen ger. Dessutom ställer man inga krav på rationaliseringar och effektiviseringar som skulle kunna bidra till att finansiera en utveckling av kollektivtrafiken. Sanningen är att detta är ett försök från de rödgröna att rädda sina ekonomiska resultat de kommande åren, inte att bara finansiera kollektivtrafiken, men det kommer man aldrig erkänna!

Kort skrivet är detta oansvarigt och en rejäl vänstersväng i landstingspolitiken!

Frågan beskrivs på olika sätt i media i eftermiddag - se VT, Barometern och radio kalmar. Läs också Pierre Edströms blogg!

Inga kommentarer: