tisdag, maj 03, 2011

Diskriminerar vården?

Idag har vi varit på besök på en av länets hälsocentraler och utöver gruppmöte så mötte vi från centerns landstingsgrupp också delar av personalen. Vi mötte engagerade och ansvarstagande medarbetare, men som tyckte att de inte hade jyssta förutsättningar för sitt jobb. Man arbetar i lokaler från 70- talet som inte ens har omklädningsrum för personalen och fått ärva en kostnads ils för lokaler som man inte kan påverka men som stjäler en allt för stor del av ersättningen i vårdvalet. De sade det aldrig, men det låter som om deras förutsättningar kan beskrivas som diskriminerande i jämförelse med andra delar av länet.

Men det som verkligen väckte frågan om diskriminerande var när vi fick höra patientberättelser om hur t ex en person med hjärtproblem och som är över 75 år inte erbjuds samma vård som den som är und 75 år av det närliggande sjukhuset. Eller berättelsen om den som är i asylsituation inte erbjuds likvärdig vård trots att man borde det utan man från olika enheter i landstinget skjuter patienterna ifrån sig och försöker undvika att ta ansvar - av ett skäl - man saknar de fyra sista siffrorna i personnumret.

Det spelar ingen roll hur bra landstinget i Kalmar län klarar olika mätningar om vi som en del i den processen börjat diskriminera olika individer för att man är för gammal eller för att man är asylsökande - detta är inte acceptabelt och jag ska göra vad jag kan för att vi ska ändra på detta!

Inga kommentarer: