måndag, maj 09, 2011

Befolkningsras i länet!

Idag har befolkningssiffrorna för första kvartalet för länet och landet presenterats. De är bedrövliga! I hela länet är det enbart Mörbylånga som kan glädjas över en befolkningsökning, i övrigt är det en minskning. Återigen finns det två faktorer som sticker ut när man ser statistiken.

1) Kalmar räcker inte till! Det är märkligt att en residensstad med ett Linneuniversitet inte kan växa, inte vara draglok för länet. Varför det är så vet inte jag - det måste Kalmar politiken svara på. Men att det saknas tillväxt är helt uppenbart. Mina kamrater i Centerpartiet behöver återigen både ställa frågor till den sittande majoriteten och utveckla ett alternativ - för Kalmar län kommer aldrig bli starkare om vi inte har en residensstad som växer.

2) Det är bekymmersamt att invandringen är så låg till vårt län! Vårt län har i jämförelse med kringliggande län en nivå på invandringen som gör att vi inte växer. Återigen blir tydligt att om vi hade haft samma nivå på invandring som andra län så hade vår situation varit annorlunda - vi hade vuxit. Regionförbundet har startat ett projekt inom detta område, det behöver så snart som möjligt leda till verkstad. Vi behöver gemensamt i länet samla oss till ett konkret arbete som kan bidra till att ändra vår utveckling.

Sedan är det ju så att vår utmaning är gigantisk för de kommande åren beroende på att vi har äldst befolkning i landet. Vi behöver möta den utmaningen - igår:-)!

Inga kommentarer: