torsdag, maj 05, 2011

Jönköping ställer sig vid sidan av!

Idag har landstinget i Östergötland och Östsam bjudit in till en samtalsförmiddag kring regionbildning och i syfte att synliggöra Östergötlands förhållningssätt. Vi är deltagare från Kronoberg, Kalmar, Sörmland, Örebro och så klart Östergötlands län. Det är kommuner, landsting och regionförbundsföreträdare i en salig samling.

Från Jönköpings regionala nivå finns inga företrädare från något politiska parti, ej heller från landsting och regionförbund. Det finns ett undantag - Tranås kommun. Det är bedrövligt att hela det politiska ledarskapet nu är så fångade i den lösning att man ska bilda eget att ingen finner det mödan värt att delta i samtalet - oavsett synsätt. Och det hade kanske varit klokt att höra Kent Johanssons information om förutsättningar för regionbildning. Kommunerna måste var och en säga ja till den lösning landstinget nu driver med en egen jönköpingsregion, för att man ska kunna klara av att skapa en tydlig uppgiftsfördelning mellan en ny regionkommun och de olika primärkommunerna.

Men framförallt är det bedrövligt att man isolerar sig - kära jönköpingsbor det finns ingen framtid i isolering och ordspråket själv är bäste dräng är inte giltigt när man vill skapa utveckling!

Inga kommentarer: