fredag, maj 27, 2011

Med (m)edborgaren i centrum

Radio Kalmar har de senaste dagarna berättat om en kvinna som bor i Nacka kommun och som har sommarhus på Öland. Hon är strokedrabbad och behöver hemtjänst av olika slag. Nu har hon ansökt om att ta med sig hemtjänsten till sin sommarbostad. Det nekar nu Nacka kommun henne! Jag måste säga att det är sorgligt att man på det sättet förnekar en medborgare möjligheten att själv bestämma över sitt liv och sin vardag. Det borde vara en självklarhet att hon beviljades denna rätt. Det är oerhört tveksamt att Nacka kommun använder en enskild medborgare som slagträ i en juridisk diskussion, där de är missnöjda med den lagändring som genomfördes 1/5 och som innebär att Nacka kommun och inte i detta fallet Borgholms kommun ska betala för hemtjänsten. Skärpning Nacka - agerandet är inte värdigt en kommun styrd av ett Alliansparti!

Inga kommentarer: