torsdag, september 03, 2009

vad är ett liv värt för dig?

Nu redovisar Smittskyddsinstitutet enligt DN tänkbara scenarios för svinfluensan. Siffrorna är ju uppskattningar beroende på olika dödstal, men illustrerar oerhört väl varför vi ska vaccinera oss. Men beräkningarna visar också varför det var och är riktigt att staten bidrar till vaccineringen. Om vi inte vaccinerar oss och flunsan får den "värsta" spridningen skulle det kosta samhället 16 miljarder. Vid ett stort genomslag för vaccineringen sjunker kostnader till 3 miljarder och samtidigt kan vi spara 500 liv. Med den kunskapen borde det nu inte vara någon diskussion om vaccineringen!

1 kommentar:

Unknown sa...

Ett otestat vaccin för en virusvariant som inte ens finns ännu. Svininfluensan (H1N1) är mildare än en vanlig influensa. Vaccinet innehåller Thimoresal (kvicksilver), Skvalen (squalene) och ett hundratal icke namngivna ingredienser.

WHO ändrade pandemidefinitionen i Maj så att varje influensa i modern tid skulle kunna klassas som en pandemi av nivå 6. När en pandemi av nivå 6 utlyses får WHO kontroll över alla stater vilka tecknat avtal med WHO (Inklusive Sverige). Militär i samtliga medlemsländer förbereder massvaccinationerna.

Den 28:e september börjar vansinnet. Innan dess kommer troligen lagar åberopas vilka tvingar samtliga medborgare att ta vaccinet. Dessa lagar strider mot mänskliga rättigheter. Du har rätt att vägra vaccinera dig.

Bland vaccinerade kommer troligen nya underliga sjukdomar och även svininfluensan att breda ut sig (precis som vid alla andra vaccinationer får en viss procent av de vaccinerade sjukdomen de vaccineras mot).

Någon ersättning är inte att vänta eftersom Sveriges regering accepterat kravet från vaccintillverkarna att de är helt ansvarsfria och åtalsimmuna. Svenska staten ger kanske ett par tusen kronor som klapp på axeln.

Informera dig - det gäller ditt liv! www.theflucase.com