fredag, september 04, 2009

Framtidens vård - hur ska den finansieras

Deltar igår och idag i IHEs forum (institutet för hälsoekonomi i lund). Temat i är är vårdens finansiering och vi får tankar och idéer om vart vi är på väg och vad det kan betyda för vården i framtiden.
Vi fick nu på morgonen en redovisning av en tämligen nyutvecklad simuleringsmodell för att beräkna bl a vårdens framtida kostnader. Den har en viktig begränsing i och med att den enbart tittar på sjukhusvård. Men den bild vi fick är att i reala termer ökar kostnaderna med mellan 3 och 5 gånger fram till 2040. Det bekräftar den bild vi har sedan tidigare, men för att sjukvårdens andel av BNP ska förbli oförändrad måste BNP också öka lika mycket de närmaste 30 åren. Det blir tufft.

När man sedan får en presentation av vad den medicinska forskningen är på väg att utveckla för nya lösningar inom olika områden blir jag så imponerad av den mänskliga förmågan till kunskapsutveckling. Det är oerhört löftesgivande, men utifrån ett finansiellt perspektiv också försvårande. Vi ska de närmaste 10 åren finna pengar till för flera olika vacciner mot olika former av cancer, automatiserad insulingivning för dem som har diabetes, individualiserad medicinsk behandling av cancer osv osv osv.

Vårdens finansiering kommer bli ett av de absolut största debattämnena de kommande 5 åren. För ska vi göra förändringar så är det innan svårigheterna börjar på allvar.

Inga kommentarer: