söndag, september 06, 2009

Bra besked från regeringen

Nu tar regeringen sitt ansvar och tillskjuter ytterligare medel för kommuner och landsting kan vi läsa i Barometern och SR Kalmar respektive DN. Det kommer minska riskerna för skattehöjningar och personalnedragningar som inte är motiverade av förändrade behov. Nu ställs kravet på oss som förtroendevalda i kommuner och landsting att ta vårt ansvar för att sköta verksamheter effektivt och med fokus på kärnuppgifterna. Det finns dessutom inom många landsting möjlighet till fortsatt utveckling av verksamheten så att den blir effektivare genom att vården blir än mer patientorienterad.

För Kalmar län innebär regeringens besked ca 250 miljoner -det är en stor satsning och däribland går ca 75 miljoner till landstinget.
Sammantaget innebär detta att regeringen sedan 2006 satsat närmare 39 miljarder på kommunsektorn, ett rekord i sig i välfärdssatsningar.

1 kommentar:

Unknown sa...

Problemet är att det bara är för 2010 som det kommer pengar. Vad händer 2011? eller hoppas ni på regeringsskifte så det kan bli en fortsättning på pengar till vård och omsorg?

Detta luktar valfläsk lång väg.