tisdag, september 15, 2009

något att lära!

vi har i eftermiddag mött lettiska skl. intressant! Något vi kan lära i sverige är hur man har överläggningar mellan regering och skl. lettiska kommunförbundet har mycket tydligare påverkansmöjligheter mot regeringen och det finns en bättre systematik för detta. man har också möjlighet att delta i parlamentets utskottsmöten. jag tror vi får skicka hit lite fler företrädare för att ta lärdom!

Inga kommentarer: