tisdag, september 08, 2009

Överens om vårdvalet!

Idag har vi blivit överens om vårdvalet mellan landstingsfullmäktiges partier. Det är väldigt bra eftersom det är angeläget att skapa ett system som håller över tiden och som medarbetare, medborgare och olika vårdgivare vet står sig över tiden oavsett politiska majoriteter. Överenskommelsen innebär inte att vi är färdiga, men ett stort steg tas i morgon när överenskommelsen beslutas om på landstingsstyrelsen och i samband med det presenteras. Under resten av hösten ska vi få färdigt ett reviderat ersättningssystem, och utformningen av de avtal som ska användas och som ska baseras på det uppdrag som vi beslutar om i morgon och senare på fullmäktige.

Vi hade kunnat vara färdiga för 6 månader sedan, om inte vänstermajoriteten vägrat hantera frågan under förra hösten. Det gör att vi blir sena med att starta vårdvalet i kalmar län. Men nu blir det av och det känns jättebra!

Inga kommentarer: